Zaken doen en investeren in Cabo Verde

Het programma van de regering van Cabo Verde is gericht op het opbouwen van een dynamische, competitieve, vernieuwende en duurzame economie, waarin de welvaart wordt gedeeld, en waarin een uitstekend zakelijk klimaat en de gunstige voorwaarden voor buitenlandse investeringen ontegenzeggelijk een grote meerwaarde vormen.  

De politieke en economische stabiliteit, de bevoorrechte geografische ligging, de preferentiële toegang tot buitenlandse markten, de goed opgeleide arbeidskrachten en de waarborgen die de regering biedt zijn sterke argumenten voor een veilige investering in Cabo Verde.

Er zijn douane- en belastingvrijstellingen van toepassing op bepaalde investeringen die op grond van de “Código de Investimentos” gedaan worden, wanneer deze hun beslag krijgen in de invoer van goederen die verband houden met het hoofddoel van de investering.  

Daarnaast komen producten uit Cabo Verde onder meer in aanmerking voor preferentiële toegang tot de markten van de Europese Unie op grond van de bijzondere stimuleringsregeling SAP+, van de ECOWAS, waarvan Cabo Verde lid is, aldus deel uitmakend van een markt die circa 240 miljoen potentiële consumenten omvat, en van de Verenigde Staten in het kader van het AGOA-initiatief.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites:

www.cvinvest.cv

http://atlanticobusinessdevelopment.com/cabodutch

 

en de volgende documenten:

 
 
 
 
 
Investir e fazer negócios em Cabo Verde
 

O programa do Governo de Cabo Verde prevê construir uma economia dinâmica, competitiva, inovadora e sustentável, com prosperidade partilhada, em que o excelente ambiente de negócios e o investimento externo facilitado, constituem, mais valias incontestáveis. 

A estabilidade política e económica, a situação geográfica privilegiada, o acesso preferencial a mercados, a mão-de-obra qualificada e as garantias concedidas pelo Governo, são argumentos fortes que justifiquem um investimento seguro em Cabo Verde.

Isenções Fiscais e aduaneiras são aplicadas aos investimentos realizados no âmbito do Código de Investimentos, que sejam relevantes e que traduzam na importação de bens que se encontrem ligados ao objecto principal de investimento.

Além disso, os produtos originários de Cabo Verde beneficiam de condições de acesso preferencial aos mercados da EU, através do Sistema Generalizado de Preferências (SGP+), da CEDEAO, em que é membro e integra um mercado de aproximadamente 240 milhões de potenciais consumidores, dos EUA, no âmbito da iniciativa AGOA, entre outras.

 

Para mais informações consulte o site:

Cabo Verde Investimentos

http://atlanticobusinessdevelopment.com/cabodutch

 

ou os seguintes documentos: