Voor het meenemen van geneesmiddelen die onder de Nederlandse Opiumwet vallen, kunt u bij dit Consulaat een verklaring aanvragen t.b.v. de douane in Cabo Verde. 

Hiervoor hebben wij – in ieder geval - nodig: 

* kopie paspoort van de persoon die de medicijnen meeneemt;

* kopie brief/verklaring/recept van de arts die het medicijn heeft voorgeschreven;

* data heen- en terugreis.

U kunt deze documenten per post of mail (in PDF formaat) toesturen.

De kosten voor afgifte van deze verklaring bedragen EUR 15,00.

U kunt dit bedrag overmaken naar rekening nr: NL 54 ABNA 041 76 41 818 t.n.v. Consulaat Cabo Verde te Rotterdam o.v.v. "med. verkl. + uw naam".

Na ontvangst van de documenten en de betaling, wordt de verklaring per post of per mail toegezonden.