VISUM  INFORMATIE

Met ingang van 1 januari 2019 zijn houders van paspoorten van de landen van de Europese Unie inclusief het Verenigd Koninkrijk, en van Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, voor een toeristisch verblijf van maximaal 30 dagen vrijgesteld van de verplichting een visum aan te vragen

, onder de volgende voorwaarden:

U dient zich, tot uiterlijk 5 dagen voor vertrek, te registeren op het online platform www.ease.gov.cv met de volgende informatie:

  • gegevens van het paspoort
  • vluchtnummer en datum van aankomst
  • verblijfplaats in Cabo Verde
  • datum van vertrek .

Bij de registratie dient u een luchthavenveiligheidsheffing (TSA) te voldoen ten bedrage van CVE 3.400$00 (€ 30,85).

Bij aankomst in Cabo Verde dient u het bewijs van de registratie te tonen.

Indien u bij aankomst het bewijs van registratie niet kunt tonen, dient u zich alsnog te registreren en de heffing te voldoen.

Kinderen tot de leeftijd van 2 jaar zijn vrijgesteld van registratie.

Indien u langer dan de toegestane duur van 30 dagen in Cabo Verde wenst te verblijven, dient u zich voor verlenging te wenden tot de plaatselijke politie (DEF).

Na de inwerkingtreding van deze wet kunt u op het Consulaat terecht voor:

Aanvraag visum binnen 5 dagen voor vertrek

Aanvraag multiple entry visum

Aanvraag visum voor verblijf langer dan 30 dagen (tot max. 90 dagen).

 

Voor personen die niet onder bovenstaande regeling vallen:

Een individueel (toeristen-)visum wordt op verzoek door dit Consulaat afgegeven na overlegging van:

  • visumaanvraagformulier, ingevuld en door de aanvrager ondertekend;
  • geldig paspoort (bij aankomst in Cabo Verde nog minimaal 6 maanden);
  • 1 pasfoto;
  • bewijs van boeking van een retourvlucht;
  • bewijs van reservering van accommodatie in Cabo Verde of opgave van referentie op het aanvraagformulier.

Geldigheidsduur: een toeristenvisum kan worden afgegeven voor een verblijf van maximaal 90 dagen en dient te worden gebruikt binnen 180 dagen na afgifte.

De kosten dienen bij aanvraag te worden voldaan en bedragen  € 45,00 per visum, eventueel te vermeerderen met  € 8,50 voor retourzending per aangetekende post.

Deze kosten kunnen contant of per pin worden voldaan of door overboeking naar bankrekening NL 54 ABNA 041 76 41 818 t.n.v. dit Consulaat.

Voor kinderen tot 12 jaar is het visum kosteloos.

Daarnaast dienen alle reizigers (met uitzondering van kinderen tot 2 jaar) zich te registreren op de site: www.ease.gov.cv en de veiligheidsheffing ad €30,85 te voldoen.

Alle reizigers wordt aangeraden in het bezit te zijn van een internationaal inentingsbewijs; indien via continentaal Afrika wordt gereisd is dit verplicht.

Download: visumformulier

Dit Consulaat is op werkdagen van 09:00 tot 16:00 doorlopend geopend.